Monty Hall-paradokset


Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /var/www/fredrikmeyer.net/public_html/cube.fredrikmeyer.net/wp-content/plugins/latex/latex.php on line 91

Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /var/www/fredrikmeyer.net/public_html/cube.fredrikmeyer.net/wp-content/plugins/latex/latex.php on line 92

"Monty Hall"-problemet er et statistisk paradoks som ble kjent etter at Marilyn vos Savant skrev om det i et amerikansk blad i 1990. Problemet går som følger:

"Suppose you're on a game show, and you're given the choice of three doors: Behind one door is a car; behind the others, goats. You pick a door, say No. 1 [but the door is not opened], and the host, who knows what's behind the doors, opens another door, say No. 3, which has a goat. He then says to you, "Do you want to pick door No. 2?" Is it to your advantage to switch your choice?"

Eller på norsk: Du er med på en konkurranse, og skal velge èn av tre dører. Bak en av dørene er det en bil (som er premien), og bak de to andre er det geiter. Om du velger, la oss si, dør nummer 1 - så åpner programlederen en dør, f.eks nummer 3, og bak den er det en geit. Han gir deg nå mulighet til velge dør på nytt. Er det til din fordel?

Intuitivt burde det ikke hjelpe å bytte dør. Du vet fra før at sjansen for at du finner en bil er 1/3. Om programlederen viser deg en dør med geit, vet du at enten er bilen i den du har valgt eller den andre døren som ikke er vist.  Burde det da ha noe å si om du bytter? Det paradoksale (i betydningen at det kan overraske), er at det alltid vil lønne seg å velge ny dør. Hvorfor? Det finnes flere intuitive måter å forklare dette på.

Forklaringen er overraskende enkel: Du taper om du bytter dør hvis og bare hvis du valgte bilen første gang. Sjansen for å velge bil første gang er 1/3. Dermed er sjansen for å vinne med bytting lik .

Eller vi kan teste problemet med empiri (og litt logisk tenking). Jeg programmerte to Monty Hall-funksjoner i SAGE (Python-kode). Den ene funksjonen bytter dør, mens den andre ikke gjør. Så tester vi. Her er koden til funksjonen som bytter dør:

def montyhall_change(choice): # med bytting
  if choice == 1:
    return False
  else:
    return True

Kort forklaring av funksjonen: Vi kan anta bilen ligger bak dør nummer 1. Hvis du velger å bytte, og velger dør nummer 1, taper du. Derfor returnerer funksjonen False. Hvis ikke, viser Monty deg en dør med geit i. Det er bare to dører med geiter, så han må åpne den du ikke valgte. Om du skal bytte, er eneste mulighet å velge døren med bilen, og funksjonen returnerer derfor True.

Vi lager også en funksjon for å ikke bytte dør. Den er naturligvis noe enklere:

def montyhall_keep(choice):
  if choice == 1:
    return True
  else:
    return False

Til slutt simulerer vi konkurransen et stort antall ganger, og ser på tallmaterialet vi får:

k = 10000
s_change = 0
s_keep = 0
for n in range(k):
  random = ZZ.random_element(3)+1
  if montyhall_change(random) == True:
    s_change += 1
  if montyhall_keep(random) == True:
    s_keep += 1

print "Antall forsok: ", k
print "Antall suksess bytte: ", s_change,
   " Antall suksess beholde: ", s_keep
print "Prosent riktig bytte: ", s_change/float(k)
print "Prosent riktig bytte: ", s_keep/float(k)

Koden over kjører konkurransen 10.000 (ti tusen) ganger. For hver gang vi vinner bil, øker s_change eller s_keep med 1, avhengig av hvilken metode vi brukte. Resultatet vises under:

Antall forsok: 10000
Antall suksess bytte: 6721 Antall suksess beholde: 3279
Prosent riktig bytte: 0.6721
Prosent riktig beholde: 0.3279

Dette stemmer godt med utregningene vi gjorde.

Legg igjen en kommentar